قابل توجه تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه Optimizer2021

ضمن تشکر مجدد از شرکت شما در مسابقه Optimizer2021 توجه همه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقه را به موارد زیر جلب می‌کنیم:

  • تقویم مسابقه پیرو اطلاع‌رسانی قبلی به شرح زیر است:

دور اول (سوال اول): شروع ۱۸ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۱۹ تیر ساعت ۳ صبح

دور دوم (سوال دوم): شروع ۲۰ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۱ تیر ساعت ۳ صبح

دور سوم (سوال سوم): شروع ۲۲ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۳ تیر ساعت ۳ صبح

دور چهارم (سوال چهارم): شروع ۲۴ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۶ تیر ساعت ۳ صبح

دور پنجم (سوال پنجم): شروع ۲۷ تیر ساعت ۱۰ صبح – پایان ۲۹ تیر ساعت ۳ صبح

  • برای شرکت در مسابقه ثبت‌نام همه تیم‌ها در سامانه کوئرا و در صفحه مسابقه الزامی است. از همه تیم‌ها درخواست می‌شود تا انتهای ۱۶ تیر نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام فرمایند.

هم‌چنین، از آنجا که آشنایی با سامانه کوئرا برای موفقیت در مسابقه تعیین کننده است و ستاد اجرایی با ایجاد مسابقه آزمایشی قبلا در راستای آشنایی همه تیم‌ها با این سامانه اقدامات لازم را به عمل آورده است، ضمن تاکید بر اینکه کماکان امکان تمرین همه تیم‌ها در مسابقه آزمایشی (این آدرس را ببینید) مهیا است، باید همه تیم‌ها توجه داشته باشند که ثبت‌نام در مسابقه اصلی با ثبت‌نام در مسابقه آزمایشی متفاوت است و ثبت‌نام در مسابقه اصلی برای همه تیم‌های شرکت کننده الزامی است.

پس از درخواست ثبت‌نام در مسابقه، ستاد برگزاری عضویت شما را تایید می‌کند و پس از آن می‌توانید مسابقه را در آدرس “قسمت مسابقات“، “قسمت مسابقات خصوصی” مشاهده کنید.

  • از همه تیم‌ها درخواست می‌شود قبل از شروع مسابقه حتما مقررات اجرایی مسابقه را مطالعه بفرمایند.
  • فرمت داده در مسابقه اصلی در دو فرمت .mat و .txt خواهد بود که در فرمت .txt ماتریس‌ها و نام و اندازه آنها با دو سطر به صورت

matrix,row,col

A,10,20

و بردارها و نام و طولشان به صورت

vector,row,col

a,20,1

تعیین شده‌اند و سپس بلافاصله زیر این دو خط برای هر ماتریس درایه‌های ناصفر به صورت شماره سطر و ستون و مقدار

I,J,V

2,5,-4.5

و برای هر بردار درایه‌های ناصفر به صورت اندیس و مقدار

I,V

3,-5.7

تعیین شده‌اند. اعداد به صورت برداری با اندازه ۱ نمایش داده می‌شوند. فرمت قابل قبول برای خروجی تنها .csv است که در آن هر سطر ماتریس یا بردار در یک خط از فایل می‌آید و درایه‌های داخل یک سطر با کاما از یکدیگر جدا می‌شوند.

  • مطابق مقررات اجرایی مسابقه لازم است که همه تیم‌ها تا 72 ساعت پس از پایان مسابقه یعنی حداکثر تا ساعت 3 صبح روز اول مرداد گزارش نهایی خود را مطابق فرمت تعیین شده که از این‌جا قابل دسترسی است تهیه کنند. اکیدا توصیه می‌شود که هر چه زودتر فرمت گزارش نهایی را پس از ثبت نام در سایت از آدرس فوق دریافت کرده و قبل از شروع مسابقه نسبت به آماده‌سازی این گزارش اقدام بفرمایید.
  • همه تیم‌های شرکت‌کننده می‌توانند در طول مسابقه صرفا از طریق گزینه «سوال بپرسید» داخل سایت کوئرا با ستاد اجرایی در تماس بوده و نکات خود را منعکس فرمایند. تاکید می‌شود که در طول مسابقه ستاد اجرایی اصولا از پاسخ به سوالات علمی معذور است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *