فرم ثبت‌نام

برای شرکت در مسابقه Optimizer 2022!
 فرم زیر را تکمیل کنید.

  • پس از تایید مرحله اول ثبت‌نام توسط دبیرخانه، نهایی شدن ثبت‌نام
    در مسابقه منوط به پرداخت هزینه ‌ثبت‌نام خواهد بود

فرم ثبت نام

◉ لطفا اطلاعات را به زبان فارسی و اعداد را با کیبورد انگلیسی وارد کنید.

مشخصات نفر اول

برای مثال: 1360-05-14

لطفا مطابق مثال روبرو وارد کنید: 09198883388

برای مثال: ۱۳۸۹

سوابق تحصیلی نفر اول

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مشخصات نفر دوم

برای مثال: 1360-05-14

لطفا مطابق مثال روبرو وارد کنید: 09198883388

برای مثال: ۱۳۸۹

سوابق تحصیلی نفر دوم

اگر دانشجو نیستید گزینه دیپلم را انتخاب کنید. در غیر این صورت مقطع تحصیلی فعلی خود را انتخاب کنید.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مشخصات نفر سوم

برای مثال: 1360-05-14

لطفا مطابق مثال روبرو وارد کنید: 09198883388

برای مثال: ۱۳۸۹

سوابق تحصیلی نفر سوم

اگر دانشجو نیستید گزینه دیپلم را انتخاب کنید. در غیر این صورت مقطع تحصیلی فعلی خود را انتخاب کنید.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

سرپرست تیم

در صورتی که سرپرست تیم از اعضای تیم نیست، سرپرست حتما باید عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور باشد.

اطلاعات بیشتر درباره سرپرست

کاربرگ ثبت‌نام را از اینجا دریافت کنید.