فرم ثبت‌نام

برای شرکت در مسابقه Optimizer 2022!
 فرم زیر را تکمیل کنید.

  • پس از تایید مرحله اول ثبت‌نام توسط دبیرخانه، نهایی شدن ثبت‌نام
    در مسابقه منوط به پرداخت هزینه ‌ثبت‌نام خواهد بود
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.