وبلاگ Optimizer 2022!

آخرین مطالب وبلاگ

اطلاعیه شماره 4

از همه تیم­‌های شرکت­‌کننده در مسابقه Optimizer2022 درخواست می‌شود که گزارش نهایی خود را مطابق…

بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 5

اطلاعیه شرکت تیم‌های برتر در مصاحبه علمی ضمن تشکر از تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه،…

بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 4

از همه تیم­‌های شرکت­‌کننده در مسابقه Optimizer2022 درخواست می‌شود که گزارش نهایی خود را مطابق…

بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 5

اطلاعیه شرکت تیم‌های برتر در مصاحبه علمی ضمن تشکر از تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه،…

بیشتر بخوانید