مسابقه Optimizer 2022!

آزمایشگاه SOAL
دانشکده علوم ریاضی

شروع ثبت‌نام: ۱۴۰۰/۱۲/۳

پایان ثبت‌نام: ۱۴۰۱/0۱/۳۰

فاز مطالعه و توسعه نرم‌افزار: اسفندماه 1400 تا خردادماه 1401

زمان برگزاری مسابقه: مرداد‌ماه ۱۴۰۱

درباره مسابقه

مسابقه بر لبه مرزهای پژوهش

مسابقه Optimizer هر سال با هدف تشویق و گسترش پژوهش در مرزهای موضوع بهینه‌سازی و کاربردهای آن برگزار می‌شود و توانایی تشکیل تیم مناسبی از افراد که بتوانند از جنبه‌های مختلف علمی،نظیر دانش نظری، طراحی الگوریتم و توسعه نرم افزار با هم‌افزایی و هماهنگی مناسب در این رقابت به موفقیت دست یابند از جنبه‌های کلیدی در این رویداد است.
موضوع سوال مسابقه امسال Multi-Manifold Clustering است.