روش امتیازدهی در مسابقه اصلی

  • امتیاز هر ورودی (کلا مسابقه دارای 5 دور و 3×5=15 ورودی است):

 هر دور مسابقه مربوط به یک سوال مسابقه است و با سه داده ورودی، که به صورت هم‌­زمان در اختیار تیم‌­ها قرار داده می‌­شود، اجرا خواهد شد. امتیاز هر تیم از حل هر داده ورودی مربوط به یک سوال مطابق آن‌چه در صورت همان سوال توضیح داده شده است محاسبه خواهد شد.

  • امتیاز هر دور:

امتیاز هر دور مسابقه به نتایج ارسال شده در آن دور و هم‌چنین (از دور دوم به بعد) به نتایج ارسال شده و رتبه تیم در دور بعد از آن وابسته است.

  1. امتیاز هر کدام از چهار دور اول با جمع امتیازات پاسخ‌­های ارایه شده به ورودی­‌های آن دور و امتیاز دور پنجم با جمع امتیاز کوچکترین داده به اضافه هشت برابر امتیاز داده متوسط به اضافه شانزده برابر امتیاز بزرگترین داده محاسبه می‌شود. سپس z-score دور $i$ام­، $z_i$، بر اساس میانگین و انحراف از معیار نتایج کسب شده تیم‌­ها در هر دور به عنوان امتیاز خام آن دور به دست می‌­آید.
  2. از دور سوم به بعد، چنانچه هر یک از تیم‌­ها در ترتیب امتیازات بر حسب $z_i$ برای آن دور در یکی از جایگاه‌­های اول، دوم یا سوم در آن دور قرار گیرند، این برتری می‌­تواند در امتیاز دور قبلی تیم به صورت زیر تاثیر مثبت داشته باشد:

$$z’_{i-1} = z_{i-1}+\max(0, (z_i-z_{i4})/s_i))$$

که در آن متغیرها به صورت زیر هستند:

$z’_{i-1}$: امتیاز جدید دور قبل

$z_{i-1}$: امتیاز کسب شده در دور قبل

$z_{i4}$: امتیاز (z-score) تیم چهارم در دور فعلی

$s_i$: $s_i=6-i$ نسبت اثر تشویق دور iام روی دور قبل

** توجه کنید چنان­چه تیمی در رده‌­بندی دور فعلی در مقام چهارم یا پایین­‌تر از آن قرار گیرد، امتیاز آن تیم در دور قبلی تغییری نخواهد داشت و داریم $z’_{i-1}=z_{i-1}$.

  • امتیاز نهایی:

امتیاز نهایی هر تیم در مرحله رقابت به صورت زیر محاسبه می­‌شود:

$$Total=(5+(z’_1+2z’_2+3z’_3+3z’_4+5z’_5)/14)×100$$

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *