گزارش راه‌حل تیم برتر

انتخاب متغیر چند-شدنی

چکیده: این مقاله، گزارش مسئله‌‌ی ارائه شده برای مسابقه‌ی Optimizer 2021 و راه‌حل‌های تیم برنده‌ی مدال طلا، تیم پاندا است. این مسابقه در دو مرحله‌ی تحقیق و توسعه، و رقابت دو هفته‌ای شامل پنچ دور برگزار شد که طی آن، هفت تیم موفق شدند هر دو مرحله‌ی مسابقه را با موفقیت به پایان برسانند. در این گزارش مشترک، نوشته شده توسط تیم برنده‌ی پاندا و تیم برگزاری به نمایندگی مجتبی تفاق، ابتدا پنچ دور مسابقه را توضیح داده و در پی آن، راه‌حل‌های تیم خود (پاندا) به هر مرحله را برای انجام خواسته‌های هر دور به سریع‌ترین و صحیح‌ترین شکل تشریح می‌کنیم. سپس، پیش‌پردازش‌ها و ایده‌های اجرا شده روی داده‌های سوال به منظور بهبود عملکرد الگوریتم‌ها را ارائه می‌دهیم. تمامی کدها در زبان جولیا نوشته شده‌اند، که در مقایسه‌ی انجام شده‌ی ما در مقابل زبان پایتون در مرحله‌ی تحقیق و توسعه، توانست عملکرد بهتری را روی مسائل بهینه‌سازی نشان دهد و در صفحه گیت‌هاب تیم موجود است.  

کلید واژه‌ها: بهینه‌سازی شبکه‌های متابولیکی، بهینه‌سازی تنک، بهینه‌سازی خطی