مسابقه آزمایشی Optimizer 2021

علاقه‌مندان و شرکت‌کنند‌گان محترم

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مسابقه Optimizer 2021! یک مسابقه آزمایشی در سایت کوئرا طراحی شده که همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه اصلی ثبت نام ندارند، می‌توانند به صورت فردی یا تیمی در آن شرکت کنند. این یک مسابقه آزمایشی با سوال‌هایی مشابه مسابقه اصلی Optimizer 2021! است که در آن ابعاد داده (ورودی) بسیار کوچکتر از داده در مسابقه اصلی طراحی و ارایه شده است. همینطور جزییات زمان‌بندی و اجرای دورهای این مسابقه آزمایشی لزوما با مسابقه اصلی همخوان نیست و صرفا به دلیل آشنایی علاقه‌مندان با سامانه اجرایی مسابقه و آشنایی بیشتر با سوال‌های مسابقه اصلی طراحی و اجرا می‌شود. همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه Optimizer 2021! ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند در این مسابقه آزمایشی شرکت کنند و با سامانه اجرایی مسابقه آشنا شوند. 

مسابقه اصلی Optimizer 2021! شامل پنج دور است و با زمان‌بندی خاصی اجرا می‌شود که متعاقبا به تیم‌های شرکت کننده در آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما این مسابقه آزمایشی شامل پنج سوال است که هر کدام مشابه سوال یکی از دورهای مسابقه اصلی است که در آن زمان‌بندی و امتیازدهی مسابقه اصلی رعایت نمی‌شود. شما می‌توانید الگوریتم‌های خود را روی داده‌ مربوط به مسابقه آزمایشی، که در صورت سوال‌ها در سایت کوئرا در دسترس هستند، اجرا  کرده و پاسخ خود را با همان دستورالعملی که در صورت سوال مطرح شده تهیه کرده و ارسال کنید. سپس می‌توانید امتیاز خروجی خود را از سایت دریافت کنید. اگر نمره صفر دریافت کردید یعنی خروجی شما مشکلی دارد، اما اگر نمره‌ای غیر صفر دریافت کردید یعنی پاسخ شما صحیح است. 

توجه کنید با توجه به اینکه داده‌های آزمایشی با داده‌های اصلی متفاوت هستند، امتیازی که از این مرحله دریافت می‌کنید لزوما به امتیاز اصلی که ممکن است در مسابقه اصلی کسب شود ارتباط یا تشابه ندارد

برای شرکت در مسابقه، نخست باید در سایت کوئرا ثبت نام کنید. راهنمای ثبت نام در مسابقه را می‌توانید در اینجا پیدا کنید.

برای شرکت در مسابقه آزمایشی Optimizer 2021! به لینک اختصاصی مسابقه با این آدرس مراجعه کنید. در این مسابقه هم می‌توانید به صورت فردی یا تیمی شرکت کنید.

این مسابقه آزمایشی از تاریخ ۲۸ فروردین ماه تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ باز است و همه علاقه‌مندان می‌توانند در آن شرکت کرده و با سامانه اجرایی و سوال‌های مسابقه اصلی Optimizer 2021! آشنا شوند. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.